Wheat

Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou. L 10,2

Bible kralická Bible Quiz Knihy Bible
Online Biblický kvíz pro procvičení znalostí Starého a Nového zákona Pomůcka pro procvičení pořadí knih Starého a Nového zákona
Zip_archiv
Instalace Instalace Instalace

Veškeré připomínky, rady či doporučení jsou vítány zde